VAD  ÄR  WEBBEN?


Webben eller World Wide Web (W3) är i grunden ett system av Internet-servrar som stöder specialformaterade dokument. Dokumenten formateras i ett programspråk som kallas HTML (HyperText Markup Language) som stöder länkar till andra dokument samt grafik, ljud och videofiler.

Webben är sammankopplade dokument eller webbsidor som är tillgängliga via internet. Med en webbläsare kan du komma åt dessa dokument och sedan navigera mellan dem genom att klicka på markerade bitar av text som kallas hyperlänkar.

Internet är ett sätt att transportera innehåll, så som text, bilder och filer. Webben är programvara som låter dig använda det innehåll som finns på internet. Det som syns i din webbläsare är vad andra personer har kodat i olika filformat.

Vad webben består av

Klienter är användarens internetanslutna enheter (till exempel din dator ansluten till Wi-Fi eller din telefon ansluten till ditt mobilnät) och webbåtkomstprogramvara är tillgänglig på de här enheterna (vanligtvis en webbläsare som Firefox eller Chrome).

Servrar är databaser som lagrar information (webbsidor, filer och data). När en enhet vill komma åt en webbsida hämtas en version av webbsidan från servern till klienten för att sedan visas i användarens webbläsare.

Med din internetuppkoppling kan du skicka och ta emot data på webben. Det är i princip som vägen mellan ditt hus och affären.

TCP/IP (Transmission Control Protocol och Internet Protocol) är kommunikationsprotokoll som definierar hur data ska skickas över internet.
TCP är det protokoll som ser till att det finns en användbar förbindelse mellan sändare och mottagare, och att filerna kommer fram utan ändringar och sedan sorteras i rätt ordning.
IP sköter om uppdelningen av filerna i paket, den detaljerade adresseringen från router till router och sammansättningen av paketen till mottagaren.

DNS (Domain Name Servers) är en hierarkisk databas som är lagrad i en trädstruktur. Detta gör det snabbt att hitta fram till den information som man är intresserad av. DNS är uppbyggt så det ska gå snabbt att få fram vilken IP-adress som är kopplad till ett visst domännamn med hjälp av program som kallas namnservrar. Informationen är organiserad i DNS på så sätt att det liknar ett träd som förgrenar sig från roten. Till skillnad från ett riktigt träd brukar roten i DNS-trädet dock sättas högst upp.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) är ett kommunikationsprotokoll som används för att överföra webbsidor på WWW, World Wide Web över internet. HTTP bygger på en förfrågan mellan klient och server. En klient som skall hämta en HTML-fil eller annan typ av fil från en databas skickar en förfrågan bestående av en kort text till en port på en server.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) är ett kommunikationsprotokoll för krypterad transport av data via HTTP-protokollet. HTTPS-anslutningar används ofta för betalningsöverföringar på internet och för känsliga överföringar inom företag, för inloggning och hantering av privat information, samt mera allmänt för att skydda användarens integritet. HTTPS-förbindelser skall inte kunna avlyssnas eller ses av en tredje part.

FTP (File Transfer Protocol) används för att överföra filer mellan datorer och servrar i ett nätverk. FTP kan användas för att utbyta filer mellan datorkonton, överföra filer mellan ett konto och en stationär dator, eller få tillgång till filarkiv.