Om webben

Vad är webben?

Internet och webb är inte samma sak utan internet definieras som det globala nätverket. Medan webben är en mindre
men nödvändig del för att ta oss igenom internet.

Internet är ett sätt att kommunicera mellan olika datorer, det använder sig av olika protokoll för att lyckas med det. Ett av dessa protokoll är då webben, det är det vi använder mest. Det är viktigt att kunna skilja på dessa, då det är två helt olika saker, men som på ett eller annat sätt är beroende av varandra. Webben är kortfattat ett världsomspännande informationsnät som är sammanknutet med hyperlänkar.

Webbens beståndsdelar


Klient = är ett program som lägger över arbetsuppgifter till en server.

Server = dator som utför arbetsuppgifter i ett nätverk.

Http = betyder hypertext transfer protocol och innebär det protokoll som styr kommunikationen på webben.

Ftp = betyder file transfer protocol och är ett vanligt protokoll som gör det möjligt att hämta och skicka filer via internet.

IP = betyder internet protocol vilket är det grundläggande protokollet för all kommunikation på internet.

Domän = en domän är en del av adressen du skriver in i adressfältet i din webbläsare som sedan tar dig till en plats på internet.