Hur har samhället i stort påverkats av webbens uppkomst?

Vad är webben?

Webben, också kallad World wide web (aka www) är en internet som gör hypertextdokument synliga i form ut av en webbsida. Hypertextdokumentet ligger sparat på en webbserver. Den som vill nå en webbsida skriver in http följt av sidans domännamn.

Http betyder Hypertext transfer protocol och använs som en förmedlare mellan webbservern och webbklienten(Chrome, safari osv.)

Domännamnet föränklar kontakten mellan användare och webbserver då domännamnet är en föränkling på Ip adressen(av typen 192.0.92.165) Domännamnet är skrivet i formen www.facebook.com.

Webben är ett stort nätverk med många uppkopplade datorer. Alla dessa datorer måste ha samma sorts regler för att kunna hantera information. Reglerna är satta av W3C och uprätthålls idag väldigt bra. Tidigare har webbklienten internet explorer haft lite egna regler eftersom dem var så pass stora att dem tyckte de kunde göra så.

Såhär funkar webben...

World wide web kan man se som ett program som använder sig av Internet. Mjukvaran i webbläsaren möjliggör ett länksystem, http (Hyper text transfer Protocol). När en sida läses in så hämtar HTTP-klienten en HTML-fil från webservern som sedan skickar en kort textsträng till TCP-port på servern. Textsträngen inhåller information om vilken version av HTTP det är och vilken fil som klienten vill ska skickas. Webben är ett stort nätverk med många uppkopplade datorer. Alla dessa datorer måste ha samma sorts regler för att kunna hantera information, dessa regler är olika protokoll och det vanligaste protokollet är Internetprotokollet(IP). För att ge en enkel förklaring av vad world wide webb: Låt oss säga att internet är havet. då är WWW en massiv flotta med ubåtar som tar folk genom havet.

Begrepp som klient, server, http, ftp, IP, DNS

• Klient • Server • Http • Ftp • uIP • DNS Detta är begrepp som används på internet, vissa använder det dagligen och vissa kanske aldrig har hörs talas om de.

En Klient är en mottagare, beställare eller användare av en tjänst. En Server är en värd (Host) av en tjänst och/eller programvara. Http betyder Hypertext Transfer Protocol och det som skrivs i en adress för att det ska bli kontakt mellan server och klient.

File Transfer Protocol , fungerar på samma sätt som http men används inte lika mycket längre då http är ett säkrare allternativ.

Internet Protocol är ett protokoll i ett datornätverk som hanterar överföring av information. Ip adressen är den adressen som ges till den enhet som är uppkopplad på Internet Den ser till att att informationen hamnar på rätt plats.

Domännamnssystemet (Domain Name System – DNS) Som förenklar komunication mellan tjänster. DNS kopplar ihop domän namn (av typen www.William-is-queer.com) med IP-adresser (av typen 192.0.92.165), om är det man använder när man komuniserar.. Domännamnssystemet är också en databas..

Men vad är Skillnad mellan Webben och Internet?

Internet är ett globaliserat datornätverk som kopplar samman datornätverk över hela världen. Internet år en förenkling av begreppen internetworking och Interconnection of Computer Networks och dessa begrepp brukar oftast användas av Nätverskingenjörer. Definitonen av Internetworkning är ett stort datanätverk som ihopsätts av flera små Det går inte riktigt att jämföra Internet med Webben därför Webben är en del av internet. Webben funkar mer som ett navigationsprogram på internet för att vi ska lättare kunna använda de tjänster som internet erbjuder. Allt som du använder webbläsaren till är basen av Webben. Men internet erbjuder mycket mer. Webben är en del av Internet medans internet kan erbjuda mycket mer än bara google och olika webbsidor.