WEBBEN

Internet kopplar samman miljontals datorer tillsammans globalt och bildar ett nätverk där alla datorer kan kommunicera med andra datorer så länge de är anslutna till den. Information som går över Internet beror, kallas protokoll. World Wide Web, eller helt enkelt på webben, är ett sätt att få tillgång till information om mediet på Internet. Det är en informationsdelning modell baserad på toppen av internet. Webben använder HTTP-protokollet för att överföra data. Webbtjänster använder webben för att dela information. Webben använder också webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox, för att få tillgång till webbdokument som kallas webbsidor som är länkade till varandra via hyperlänkar. Webbdokument innehåller också grafik, ljud, text och video.

klient: En klient är en form av datorprogram som används för att utföra en speciell tjänst som tillhandahålls av ett serverprogram. Till exempel är Internet Explorer en webbläsare klient som hämtar webbinnehåll från en webbserver. server: En server är ett datorsystem som betjänar andra system, http: Hypertext Transfer Protocol (HTTP) är det kommunikationsprotokoll som används för att överföra webbsidor på informationsnätverket WWW, World Wide Web på Internet ftp: FTP är ett kommandobaserat protokoll för överföring av text och binära datafiler. IP adress: En IP-adress eller ett IP-nummer är en adress som identifierar en anslutning mot Internet. IP-adressen används för att information som skickas på Internet skall nå fram till rätt dator. domäner: Domännamn är det du skriver in i din webbläsare för att komma till webbsidan du vill besöka, som exempelvis www.youtube.com eller aftonbladet.se