webben och webbens historia

Vad är webben?

Beskriv och förklara hur det fungerar. Webben är ett världsomspännande internetstyrt system som förvarar och lagrar information i form av dokument eller webbsidor som är sammanlänkade. Med hjälp av en webbläsare, ex google så kan du komma in på dessa dokument och hoppa mellan dem med hjälp av hyperlänkar.
Förklara begrepp som klient, server, http, ftp, IP, domäner…
Klient: Klienten är det material som används för att komma åt webben. Det kan vara en dator, telefon och mycket annat. Dessa är uppkopplade till antingen wifi eller mobildata som är det som ger oss möjligheten att komma åt the world wide web (www, W3).
Server: Servrar är datorer som förvarar ex webbplatser och appar. Kopior av dessa laddas ner på webanvändarens klient så fort man vill nå dem. Det är internet som gör det möjligt att ladda ner dessa.
HTTP: Det är en förkortning av Hypertext Transfer Protocol och är konstruerat av Tim Berners-Lee. Det fungerar som en kommunikation mellan klienten och servern, det styr över hämtandet och skickandet mellan dem.
FTP: Förkortning på File Transfer Protocol som är ett protokoll för att hämta och skicka filer via internet. Detta görs via TCP eller IP anslutninger.
IP: Det grundläggande protokollet för all användning på internet. Internet Protocol är tillsammans med TCP (transmission Control Protocol) de protokoll som bestämmer hur information tar sig igenom webben. Hemsidor har IP-adresser som identifierar datorer som är anslutna till internet. De består av fyra delar där var och en har en, två eller tre siffror. Ett exempel på en IP-adress är 74.125.224.72 som tillhör Google.
Domäner: Döpt efter DNS som är något som gör det lättare att söka på internet. Det är en del av internet, de är adresser som är lätta för oss att komma ihåg. När datorer använder dem översätts de istället till IP-adresser. De finns alltså till för att underlätta användningen av webben.
Skillnad mellan Internet och webben?:
Webben och internet är två olika saker som ibland förväxlas. För att förklara skillnaden mellan dem får man istället förklara hur de hänger ihop. Internet är ett globalt nätverk som kopplar upp en till olika webbadresser på begäran. Det är en sorts kommunikation mellan klient och server som transporteras med hjälp av olika protokoll, och det vanligaste protokollet är då World Wide Web.

Webbens uppkomst:

När, var, hur, varför och av vem uppfanns webben…
Webben uppfanns 1989 av en man som heter Tim Berners-Lee. Anledningen till att han uppfann World Wide Web var för att han hade en tanke om att utveckla ett system för kommunikation som skulle vara lättanvänt. Systemet skulle nås över internet och byggas på bokstavliga adresser och sökord, men även av några med underliggande innebörder. Det var år 1980 som han i Genéves partikelfysik ladoratet “CERN” som han skrev datorprogrammet som skulle hålla koll på dokumenten och länkarna. Förslaget presenterades som ett globalt system för hypertexter och länkar.
Tim jobbade på CERN som konsult, och webben var ett projekt han jobbade med utanför den karriären.
Webben bygger på adressering och har tre standarder. URL som bestämmer hur webadresser ser ut, HTTP som bestämmer hur webbadresserna skickas och HTML som specificerar sidans innehåll. Dessa fungerar som protokoll på hur adresseringen och kodandet fungerar.

Webbens utveckling:

1969 uppkom ARPANET som står för Advanced Research Projects Agency av USA’s militär. Det var snart möjligt att koppla ihop flera datorer via det och skicka enkla meddelanden mellan dem. Den som skapade webben, eller själva World Wide Web är Tim Berners-Lee. I samband med att han jobbade som konsult vid CERN skapade han ett program för informationslagring och associering vid namn Enquire. Detta blev sedan grunden till idén om att skapa ett större globalt nätverk, där det skulle vara möjligt för människor att kommunicera över hela världen, nämligen WWW, World Wide Web. WWW blev officiellt för allmänheten år 1991 och spred sig via internet. Först fanns det bara en sida för allmänheten, men det har utvecklats till den webb vi använder oss av idag som består av ca 1,3 miljarder sidor. Webben har haft stora utvecklande tillskott med några års mellanrum. År 1994 kom Microsoft 95 som var en webbläsare. Året därpå kom HTML2 som ger en möjlighet att lägga in bilder i HTML. Året efter det, 1996 kom CSS, Cascading Style Sheet. Det gjorde det enklare att fixa design genom att länka sin CSS (där designen är bestämd) i sin HTML. Utvecklingen har fortsatt på det här sättet, för webben är något som ständigt uppdateras.

Webben i samhället:

Hur har samhället i stort påverkats av webbens uppkomst? Skillnader mellan förr och nu. Fördelar och ev nackdelar?
Fördelar med internet är att vi idag kan nå i stort sett vad vi vill genom det. Vi kan handla, jobba, umgås, underhålla, bli underhållen, lära ut etc. Det fungerar som en stor världsomspännande plattform som på många sätt hjälper till med globalisering. Vi är i stort sätt beroende av det idag, och om det skulle lägga ner imorgon så skulle världen stå still för många. Den har hand om våra pengar, våra personliga uppgifter, våra jobb och ännu fler stora titlar. Det är praktiskt och användbart, men kan det vara en fara också? Det är inte omöjligt att komma åt, även om det skulle krävas extremt mycket. Tillsammans med globaliseringen så sker också en minskad anonymitet, vilket kan ge nackdelar. Nätmobbning är också en av nackdelarna med webben. Det är ett väldigt aktuellt ämne för barn och ungdomar, men även för vuxna. Det som är så dumt med internet är att man kan vara anonym. Men som nämnt tidigare så är det aldrig omöjligt att komma åt det man vill om det ligger på webben.

Hur tror man/du att framtidens "webb" ser ut?
Jag tror att mer av vardagen kommer vara ännu mer beroende av den. Det kommer vara ännu mer världsomspännande och plats kommer inte ha någon betydelse för kvalitet. Jag tror att många servicebranschen kommer att bli ersatta av maskiner som är web-beroende. Webben kommer i mina ögon omfatta hela jorden. Bara genom att studera de små förändringarna vi gör, typ som att använda chromebooks för allt i skolvärlden. Jag tror att det bara kommer att bli mer och mer med sådant, och ser det på ett positivt sätt, men kan ändå känna av vissa nackdelar. Som nämnt i ovanstående stycke så är det några nackdelar med webben som den är nu, och om den blir bredare kommer det självklart att följa med större problem.