Webbens historia

Vad är webben?

Webben är ett nät av information på internet i form av sidor som är sammanknutna med hyperlänkar. Från en sida på webben kan man komma till en annan med ett snabbt knapptryck!

Sidorna visas i webbläsare. Tekniskt byggs webben på sid språket html och protokollet för sidhämtning, http (numera ofta https).
Webben förutsätter internet, men det är inte samma sak som internet. Webben utvecklades av Tim Berners-Lee runt 1990 som ett sätt att publicera vetenskapliga uppsatser på internet.

När man skriver in en länk i adressfältet, t.ex. google.com, blir länken översatt till en ip adress genom DNS servern. Därefter skickar läsaren en förfrågan till webbservern om att få tillgång till en kopia av hemsidan i klienten. Detta sker via internetanslutningen. När webbservern accepterar förfrågan, börjar webbsidans innehåll skickas i små bitar som kallas för datapaket. Webbläsaren samlar därefter ihop datapaketen till en fullständig hemsida som visar upp innehållet på webbläsaren.

Allt som skickas över internet har även ett så kallat portnummer utöver IP adressen. För att särskilja det som ska skickas till en webbläsare från allt annat som kan skickas över internet som t.ex. mejl eller liknande har de olika funktionerna olika portnummer.

Vad är då skillnaden mellan internet och webben?