Webbens historia

Vad är webben

Eftersom begreppet "webben" är väldigt stort så är det bra om man kan några grundläggande begrepp.

Klient - Klienter är program på datorer som vänder sig till en server för att få tjänster utförda. Klienterna skickar ett meddelande till en server, som utför en tjänst åt datorn och skickar sedan tillbaka svaret. Detta kallas för RPC (Remote Procedure Call). Ett exempel på en klient är webbläsaren på datorn som hämtar webbinnehåll från en server.

Server - En server kan vara både datorer i ett nätverk vars arbetsuppgifter vanligen kommer från andra datorer i nätverket. Servern får en fråga från en klient, utför uppgiften och skickar tillbaka resultatet. Det kan även vara program som arbetar åt ett annat program. När ett program fungerar som en server kan både servern och klienten finnas på samma dator. En server kan även kallas för värddator

Klient-serversystem - Klient-serversystem är system där klienterna finns på persondatorer och servrarna finns på speciella särskilda datorer. Det här systemet körs normalt i ett lokalt nätverk men begreppet kan även användas för att beskriva webben, då webbservrarna utför arbete åt webbläsarna

http - Är en förkortning för HyperText Transfer Protocol som är ett kommunikationsprotokoll som används på Webben för att överföra bl.a. html dokument och bildfiler. HTTP styr hur webbsidor skickas mellan en webbserver och en webbläsare.

HTTPS - HTTPS är ett protokoll som innebär att informationen som skickas med HTTP-protokollet är krypterad. Eftersom informationen är krypterad gör den svårare att avlyssna och manipulera.

TCP/IP - Står för transmission control protocol och internet protocol och det är basen för internet och är en arkitektur för för datakommunikation över nätverk och det delas upp i olika lager. Alla datorer har en Ip adress för att kunna får rätt “paket” skickat till sig.

DNS - DNS (Domain Name System) är till för att förenkla en IP adress. En DNS omvandlar den tråkiga IP adressen som består endast av siffror, till en lämplig länk som är enkel att komma ihåg.

Nu ska jag förklara hur allting fungerar.
När man skriver in en länk i adressfältet, som till exempel google.com, blir länken översatt till siffror genom DNS servern. Siffrorna är IP adressen och kan se ut såhär “64.233.183.104”. Därefter skickar läsaren en förfråga till webbservern om att få tillgång till en kopia av hemsidan i klienten. Detta sker via internetanslutningen. När webbservern accepterar förfrågan, börjar den skicka webbsidans innehåll i små bitar som kallas för datapaket. Sedan samlar webbläsaren ihop datapaketen till en fullständig hemsida som visar upp det på webbläsaren.

Skillnad mellan Internet och webben?

Skillnaden mellan internet och webben är stor webben består av html-kodade webbplatser som behöver en webbserver och en webbläsare samt uppkoppling till internet för att fungera och kommunicera med varann. Men internet är ett nätverk som behöver kablar, routrar o.s.v. för att fungera och med hjälp av detta så kopplar det ihop våra telefoner, datorer o.s.v. med varandra elektroniskt. Internet är det som gör att vi kan kommunicera med varandra genom webben och hemsidor. alltså utan webben så skulle internet fortfarande existera men man skulle inte kunna skicka saker till varandra eller ladda upp videos på t.ex. Youtube. Något som man inte behöver webben till men man behöver internet för, kan vara att skicka e-post detta är ett bra exempel då webben inte används alls men internet används. Det omfattar webben men det omfattar även många andra protokoll såsom TCP. Om webben inte skulle funnits så skulle det vi idag kallar för internet se väldigt tråkigt ut då det inte skulle funnits några bilder eller liknande överhuvudtaget och det vi kallar för hemsidor skulle inte funnits.