Webbens Historia

Vad är Webben?

Webben eller World Wide Web som är det fulla namnet är en tjänst som gör webbsidor åtkomliga via internet. Webbsidorna skrivs i ett programspråk som kallas HTML som står för "HyperText Markup Language". Programspråket HTML stöder länkar till andra dokument samt ljud, grafik och videofiler.

Skillanden mellan Webben och Internet är stor, webben består av html-kodade webbplatser som behöver en webbserver och en webbläsare samt uppkoppling till just internet för att fungera och kommunicera med varann. Internet i sin tur är ett nätverk som behöver kablar, routrar och så vidare för att kunna fungera och med hjälp av detta så kopplar det ihop våra telefoner, datorer, laptops med mera med varandra. Internet är det som gör det möjligt att kommunicera med varandra genom webben och hemsidor.

Webben består av: HTML - Hypertext Markup Language. HTTP - Hypertext Transfer Protocol. WEBSERVERS och WEBBLÄSARE. HEMSIDOR till exempel Google, Youtube, Facebook etc.

Internet består av: EMAIL PEER TO PEER NÄTVÄRK till exempel BitTorrent (Nedladdningssidor). ICKE LAGLIGA/ICKE LISTADE hemsidor, där du för att kunna komma åt de kräver en speciell uppkoppling/anslutning.

Vad webben består av:

Klienter är användarens internetanslutna enheter (till exempel din dator ansluten till Wi-Fi eller din telefon ansluten till ditt mobilnät) och webbåtkomstprogramvara är tillgänglig på de här enheterna (vanligtvis en webbläsare som Firefox eller Chrome).

Servrar är databaser som lagrar information (webbsidor, filer och data). När en enhet vill komma åt en webbsida hämtas en version av webbsidan från servern till klienten för att sedan visas i användarens webbläsare.

Med din internetuppkoppling kan du skicka och ta emot data på webben. Det är i princip som vägen mellan ditt hus och affären.

TCP/IP (Transmission Control Protocol och Internet Protocol) är kommunikationsprotokoll som definierar hur data ska skickas över internet.
TCP är det protokoll som ser till att det finns en användbar förbindelse mellan sändare och mottagare, och att filerna kommer fram utan ändringar och sedan sorteras i rätt ordning.
IP sköter om uppdelningen av filerna i paket, den detaljerade adresseringen från router till router och sammansättningen av paketen till mottagaren.

DNS (Domain Name Servers) är en hierarkisk databas som är lagrad i en trädstruktur. Detta gör det snabbt att hitta fram till den information som man är intresserad av. DNS är uppbyggt så det ska gå snabbt att få fram vilken IP-adress som är kopplad till ett visst domännamn med hjälp av program som kallas namnservrar. Informationen är organiserad i DNS på så sätt att det liknar ett träd som förgrenar sig från roten. Till skillnad från ett riktigt träd brukar roten i DNS-trädet dock sättas högst upp.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) är ett kommunikationsprotokoll som används för att överföra webbsidor på WWW, World Wide Web över internet. HTTP bygger på en förfrågan mellan klient och server. En klient som skall hämta en HTML-fil eller annan typ av fil från en databas skickar en förfrågan bestående av en kort text till en port på en server.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) är ett kommunikationsprotokoll för krypterad transport av data via HTTP-protokollet. HTTPS-anslutningar används ofta för betalningsöverföringar på internet och för känsliga överföringar inom företag, för inloggning och hantering av privat information, samt mera allmänt för att skydda användarens integritet. HTTPS-förbindelser skall inte kunna avlyssnas eller ses av en tredje part.

FTP (File Transfer Protocol) används för att överföra filer mellan datorer och servrar i ett nätverk. FTP kan användas för att utbyta filer mellan datorkonton, överföra filer mellan ett konto och en stationär dator, eller få tillgång till filarkiv.