JavaScript

Övning 1

Byt ut hela denna mening mot valfri text när man klickar på knappen.


Övning 2

Byt färg och storlek på denna text när man klickar på den.


Övning 3

Skapa en funktion som ger rätt svar nedan, när rutorna fylls i eller ändras.

+ = SVAR

Övning 4

Byt färg på rutan enligt menyn nedan.


Övning 5

Justera rutans storlek med hjälp av reglagen nedan och uppdatera antalet pixlar (arean) därefter.

1000 px

Bredd:
Höjd: