Webben's historia

Viktiga begrepp

Klient - Klienter är program på datorer som vänder sig till en server för att få tjänster utförda. Klienterna skickar ett meddelande till en server, som utför en tjänst åt datorn och skickar sedan tillbaka svaret. Detta kallas för RPC (Remote Procedure Call). Ett exempel på en klient är webbläsaren på datorn som hämtar webbinnehåll från en server.

Server - En server kan vara både datorer i ett nätverk vars arbetsuppgifter vanligen kommer från andra datorer i nätverket. Servern får en fråga från en klient, utför uppgiften och skickar tillbaka resultatet. Det kan även vara program som arbetar åt ett annat program. När ett program fungerar som en server kan både servern och klienten finnas på samma dator. En server kan även kallas för värddator.

Klient-serversystem - Klient-serversystem är system där klienterna finns på persondatorer och servrarna finns på speciella särskilda datorer. Det här systemet körs normalt i ett lokalt nätverk men begreppet kan även användas för att beskriva webben, då webbservrarna utför arbete åt webbläsarna.

TCP/IP - Står för transmission control protocol och internet protocol och detta är basen för internets datakommunikation. TCP är baserat på protokollet IP. IP skickar en liten mängd data i små paket, i detta paket finns själva datan samt information om avsändaren och mottagaren. Dock finns det inga garantier att paketet kommer fram alls eller i rätt ordning. När TCP skickar data delas datan upp i mindre paket (även kallade segment), när ett segment kommit fram skickas ett segment tillbaka till avsändare datorn för bekräftelse. Dock om ingen bekräftelse kommer skickas segmentet om och därav är TCP ett mer pålitligt protokoll än IP.

Domän - En domän er en del av adressen du skriver in i adressfältet i webbläsaren för att ta dig till en specifik plats på internet. Platser på internet identifieras av IP-adresser, dessa är långa nummerserier. Domäner kan i sin tur delas upp i subdomäner och toppdomäner. Toppdomäner är .org, .com, .se osv. Exempelvis är sv en subdomän till sv.youtube.com.

DNS - DNS står för Domain Name System är till för att förenkla en IP adress. En DNS omvandlar den tråkiga IP adressen som består endast av siffror, till en lämplig länk som är enkel att komma ihåg.

Webbläsare - är ett program som används för att omformatera kodade dokument som HTML-filer som lagts upp webbservrar till de hemsidor som ses i webbläsaren.

Kommunikationsprotokoll

http - Är en förkortning för HyperText Transfer Protocol som är ett kommunikationsprotokoll som används på WWW på internet för att överföra bl.a. html dokument och bildfiler. HTTP styr hur webbsidor skickas mellan en webbserver och en webbläsare.

HTTPS - HTTPS står för HyperText Transfer Protocol Secure och är ett protokoll som innebär att informationen som skickas med HTTP-protokollet är krypterad. Denna typ av protokoll används ofta av företag men även sidor som handskas med privat information. Syftet med att kryptera information som hanteras är att avlyssning skall vara svårare. Skillnaden mellan vanlig http och HTTPS är att HTTP vanligtvis sänder över TCP-port 80 medan HTTPS sänder över TCP-port 443. Dock en nackdel med detta protokoll är att det ställer till problem för proxyservrar och antivirus program.

ftp - står för File Transfer Protocol och är ett av de tidigaste filöverföring protokollen. Dock är detta ett osäkert alternativ då information som lösenord skickas i klartext utan kryptering. En version av detta protokoll som kallas “anonym FTP” används vid kontakt till offentliga servrar då alla användare inte har har användarnamn på servern utan får användarnamnet anonym.